Mas El Ferrés - 17176 Joanetes - Garrotxa
(0034) 972 690 029
elferres@elferres.com
Avís Legal
EL FERRES - Residencia - Casa de Pagès (Masia)

Informació general.
EL FERRES - Residencia - Casa de Pagès (Masia) - Nº oficial DICT17-00016615-2000
Número d'inscripció Registre Turisme de Catalunya: Masia Mas El Ferrés - PG-000188
La seu central de EL FERRES. té el domicili a:
Mas El Ferrés - 17176 Joanetes (Girona)
Tel (0034) 972 690 029 - Fax (0034) 972 690 029
A efectes de comunicació i notificacions de l'usuari a l'empresa ELFERRES. l'adreça de correu electrònic és la següent: elferres@elferres.com


Prestació de serveis.


A través de la seva pàgina web, EL FERRES ofereix a l'usuari serveis d'informació relativa als productes i serveis que s'ofereixen, tarifes, promocions, etc .. Per a la contractació de qualsevol servei que consti en el seu "web site", l'usuari es haurà de posar en contacte amb EL FERRES per tal de rebre la informació detallada del servei que li interessi.

Propietat Intel·lectual i Industrial:

EL FERRES és propietària de la pàgina web www.elferres.com i titular dels drets de propietat intel · lectual i industrial d'aquesta pàgina així com dels continguts de la mateixa i del nom de domini www.elferres.com. La totalitat d'aquest "web site": text, imatges, marques comercials, logotips, arxius de software, combinacions de colors, així com l'estructura, selecció, ordenació i presentació dels seus continguts, es troba protegida per les lleis espanyoles i internacionals sobre propietat intel · lectual i industrial.

Els drets de propietat intel · lectual i industrial de les pàgines web a les quals la "web site" d'EL FERRES redirecciona, així com la titularitat dels seus continguts i dels noms de domini de les mateixes, corresponen als seus propietaris.

QQueda expressament prohibida la reproducció total o parcial d'aquest "web site" i de qualsevol dels seus continguts sense el permís explícit i per escrit EL FERRES

Protecció de Dades Personals:


EL FERRES és la propietària de la pàgina web www.elferres.com. Un cop omplert el formulari de sol · licitud d'informació, l'usuari accepta que les seves dades personals quedin incorporades a un fitxer automatitzat, creat per EL FERRES, el qual té la finalitat de mantenir informat l'usuari sobre les novetats i serveis que ofereix.
En qualsevol cas, l'usuari respondrà de la veracitat de les dades facilitades en el moment d'enviar la seva sol · licitud d'informació.

D'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, EL FERRES es compromet a complir l'obligació de secret professional respecte a aquestes dades i al deure de guardar-los, garantint la seva confidencialitat, i adoptant, si escau, les mesures tècniques adequades per evitar qualsevol alteració, pèrdua, mal ús, robatori, tracte i accés no autoritzat.

Els usuaris de www.elferres.com tenen el dret d'accés, rectificació, oposició i cancel · lació de les dades que constin a l'arxiu automatitzat de dades d'EL FERRES L'exercici d'aquests drets es realitzarà mitjançant petició escrita dirigida al domicili d'EL FERRES a Mas El Ferrés - 17176 Joanetes (Girona), o bé mitjançant el correu electrònic elferres@elferres.com. Es presumeix que els usuaris accepten les condicions establertes i presten el seu consentiment si envien el formulari que recull les seves dades personals.

Les dades personals que proporcionen els usuaris no seran cedides a cap empresa i únicament seran utilitzades per a l'enviament d'informació sobre les activitats noves que ofereix EL FERRES. Les dades personals tampoc estaran disponibles per terceres persones en cap moment. Únicament s'utilitzaran amb la finalitat establerta en aquest document.


Limitació de responsabilitat.


EL FERRES no es fa responsable dels continguts de les pàgines web a les que redirecciona el "lloc web" www.elferres.com així com tampoc dels possibles incompliments de la normativa vigent en cada moment en què aquestes pagines puguin incórrer.

EL FERRES no es fa responsable dels danys i perjudicis directes o indirectes derivats de l'ús d'aquest "web site" o dels seus continguts, fins i tot danys informàtics i la possible introducció de virus.


Joanetes a 15 gener de 2009